Diabetes

Har du diabetes skal du være særlig omhyggelig med både fodtøj og forebyggende foranstaltninger.
Ved diabetes er der en forøget risiko for følgesygedomme, f.eks. nedsat blodtilførelse i fødderne, som kan medføre sår, der har svært ved at hele. Nogle oplever også nedsat følelse i både ben og fødder.
Opdager du som diabetiker en skade på huden skal du straks finde og fjerne årsagen samt behandle evt. skader for at undgå langvarige åbne sår. 

Gode råd:

  • Netop fordi skader i huden kan være svære at få til at hele op er det vigtigt at holde huden hel, brug derfor creme dagligt.
  • Tjek sko og strømper dagligt for fremmedlegmer.
  • Tjek foden daglig for rifter og sår, brug evt et spejl til at se under foden.
  • Brug korrekte strømper og sko efter årstiden.
Der gives ikke tilskud fra regionen til behandling af diabetikere, men der kan fås tilskud fra sygesikringDanmark hvis man er medlem i gr 1 og 2. Der kan ligeledes søges om tilskud fra kommunen.


Stemmegaffel